Oferta

Instalacje centralnego ogrzewania (grzejnikowe, podłogowe, powietrzne itd..)
Kotłownie i węzły cieplne
Kolektory słoneczne
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Instalacje gazowe
Okresowe przeglądy instalacji gazowych
Odkurzacze centralne
Sieci wody, kanalizacji i gazu
Przyłącza wody, kanalizacji i gazu
Montaż ekologicznych oczyszczalni ścieków
Montaż separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych
Odwodnienia placów, dróg
Drenaż obiektów i gruntów
Usługi koparko-ładowarką CASE
Usługi minikoparką CASE
Handel materiałami instalacyjnymi

Stosujemy różne technologie, między innymi:
spawanie gazowe
lutospawanie rur ocynkowanych (głównie dla instalacji ppoż.)
lutowanie rur miedzianych
systemy zaciskowe
zgrzewanie rur polipropylenowych w instalacjach wewnętrznych
zgrzewanie rur polietylenowych w instalacjach zewnętrznych

Usługi wykonujemy z materiałów własnych jak i powierzonych przez inwestora.
W/w prace wykonywaliśmy między innymi w takich obiektach jak:

budownictwo jedno i wielo - rodzinne
firmy produkcyjno - usługowe np. "Stalex", "Polmotors", Śląska Fabryka Kabli
hale magazynowe
salony samochodowe np. Toyota, Peugeot
obiekty sakralne np. Kościoły, Kaplice
sklepy, hurtownie
lokale gastronomiczne